Spelberoende

spelmissbrukare

Som med allt annat så finns det även en baksida med spelandet och det heter spelmissbruk och spelberoende. Tyvärr är detta något som blir allt vanligare i samhället och det drabbar inte bara den som är beroende och missbrukar utan även dem som befinner sig runt omkring. Ett stort problem är att man länge avfärdat denna typ av missbruk och beroende som något påhittat. En diagnos som inte finns, ändå har det alltid funnits, så länge det funnits spel om pengar.

Svårt att sluta

Det handlar om människor som inte kan sluta i tid, människor som har ett behov av att spela som är så stort att de är villiga att försätta sig själva i konkurs för att få spela. Hur många gånger har man inte hört historier om människor som spelat bort både hus, bil, pengar och hela sitt liv? Problemet är att det tidigare inte klassats som en sjukdom, men det är det i allra högsta grad.

Numera finns det en psykiatrisk diagnos men den kom inte förrän 1980 och det skulle dröja ännu längre tid innan diagnosen blev allmänt erkänd. Det är otroligt viktigt att tänka på att alla former av missbruk är en psykisk sjukdom. Och för att bli av med en sjukdom eller lära sig att leva med den måste man få rätt behandling. Det spelar ingen roll om missbruket handlar om droger, alkohol, sex eller spel.

Beroende övergår till ett missbruk

Om man kan definiera ett beroende som ett missbruk så är det precis vad det är, inget man kan avfärda eller som är mindre farligt. Idag finns det bevis på att folk med spelmissbruk uppvisar samma symptom på abstinens som drogmissbrukande människor gör. Det handlar om rastlöshet, depression, irritation med mera. Idag kan du som har problem med spelmissbruk och spelberoende få hjälp, det finns specialistvård och den fungerar numera på ett helt annat sätt än förr.

Även anhöriga till spelmissbrukare kan få hjälp, stöd och terapi. Vi har kommit långt men det är långt kvar, fortfarande är det inte ett lika erkänt problem i samhället och vi måste synliggöra problemet.